Основи Python и Django.

Практические задания
Educational material
1. Урок 1. Перші кроки Python.

Робота в консолі. Засади Python.

2. Умови, цикли, словники.
3. Файлова система. Рядки. Списки.

Робота із файловою системою. Маніпуляції з рядками.

4. Урок 3. Кортежі. Словники.

Прийоми роботи зі словниками та кортежами.

5. BeautifullSoup. Парс сайти.

Прийоми роботи с bs4.

6. Функції.
7. Класи. Модульність.
8. Django. Початок проекту.
9. Просте веб додаток на web.py.

Створення веб-сервера з використанням web.py.

10. Django. Робота з Excel.
11. Видимість змінних.
12. ООП. Композиція. Паттерн Стратегія.
13. Підпроцеси, asyncio.
14. Парсінг сайтів. Tornado мікро-фреймворк.
15. Робота з MySQL в Tornado.
16. Django. Початок роботи. Деплой проекту.
17. Django Модель. Команди. Адмінка.
18. Django. Створення сайту-візитівки.
19. Чат сервер з використанням фреймфорка Tornado.

Установка Tornado. Обробники WebRequest Статичні сторінки, шаблонизація. Форми. POST запити. Сокет сервер. Оброблювач веб-сокет з'єднання. Коннект на клієнта, надсилання повідомлень. Організація множинних підключень. Використання REDIS сервера як брокера повідомлень.

20. Система документації Sphinx
21. Практикум. Створюємо телеграм бота.

Практичні завдання на Python.

22. Практикум. Перевіряємо домени з терміном, що закінчується.

Практические задачи на Python.

23. Практикум. Інтернет магазин продажу штор.

Практичні завдання на на Python.

  24. Деплой Деплой Django проекта на сервер.

Практичні завдання на Python.

  25. Python. Періодичне виконання.

Методи виконання завдань через проміжки часу.

26. Django. Набір форм.
27. Django. Групові дії у адмінці.

Додаємо нову групову дію у списку. Додаємо кнопку в заголовок розділу.

  28. Python. Парсим сайти за допомогою selenuim.
29. Побудова REST API із Django Rest Framework.

Принципи розробки REST API.

30. Django channels.

Настроюємо django channels для роботи з веб-сокетів.

31. Django проста модель. Команда для завантаження даних.

Створюємо проект. Модель. Команду завантаження даних. Виводимо дані на сторінку.

32. Django локалізація.

Локалізуємо інтерфейс та базу даних.

33. Карткова гра для телеграм.

Розробляємо гру Блек-Джек для телеграм-месенжера. Використання бібліотек Pillow та pytelegramapi.

34. Бібліотека socketio.

Використовуємо веб-сокети з бібліотекою socketio.

35. Django з використанням Docker.

Використовуємо Docker с Django.

  35. Асинхронне програмування.

Використовуємо оператори async await.

36. Djangoc використанням черги завдань Celery.

Використовуємо Celery с Django.

  37. Тестування у Django.

Unit тести с Django.

38. Фреймворк starlette.

Робота з ASGI.

39. Фреймворк flask.

Построение API на flask.

40. Фреймворк Plotly Dash.

Побудова фронтенд програми на Plotly Dash.