Portainer. Початок роботи.

Основи роботи з Linux. -> Portainer. Початок роботи.

Portainer. Початок роботи.

Програма надає веб-інтерфейс для роботи з Docker.

Встановлення та запуск.

docker volume create portainer_data

docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 --name=portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce

Або так

docker run -d -p 9000:9000 -p 8000:8000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /home/zdimon/web/portainer_data:/data portainer/portainer-ce

У цьому створюється volume директорія portainer_data.

Такою командою можна побачити список всіх volume.

docker volume ls

Або подивитися параметри конкретної volume.

docker volume inspect portainer_data

start page

Як бачимо, дані програми примонтовані в локальну папку

"Mountpoint": "/var/lib/docker/volumes/portainer_data/_data",

Помилка запуску демона докера

Іноді потрібно запустити таку команду, щоб включити демон докера в автозавантаження

sudo systemctl enable docker

Установка агента Swarm Edge Agent на віддалений хост

Запускаємо таку команду на віддаленій машині.

docker network create \
 --driver overlay \
 portainer_agent_network;

docker service create \
 --name portainer_edge_agent \
 --network portainer_agent_network \
 -e AGENT_CLUSTER_ADDR=tasks.portainer_edge_agent \
 -e EDGE=1 \
 -e EDGE_ID=949de264-f63e-44df-b850-6c846d11dea9 \
 -e EDGE_KEY=aHR0cDovLzE5Mi4xNjguOS4yNDB8MTkyLjE2OC45LjI0MDo4MDAwfDcxOjllOjIyOmRmOmYxOjViOjg0OjkyOjM2OmEyOjBhOjFhOjNhOmZkOmY0OjMxfDEz \
 -e CAP_HOST_MANAGEMENT=1 \
 --mode global \
 --constraint 'node.platform.os == linux' \
 --mount type=bind,src=//var/run/docker.sock,dst=/var/run/docker.sock \
 --mount type=bind,src=//var/lib/docker/volumes,dst=/var/lib/docker/volumes \
 --mount type=bind,src=//,dst=/host \
 --mount type=volume,src=portainer_agent_data,dst=/data \
 portainer/agent