Робота із виділеним сервером.

Основи роботи з Linux. -> Початок роботи.

Створення таблиці розділів дисків.

fdisk -l /dev/sda

root@rescue ~ # fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 3.64 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Disk model: ST4000NM0245-1Z2
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes

fdisk /dev/sda

m - створить таблицю
n - створить розділ
p - покаже інформацію

+100G

зберегти зміни

w

Форматувати розділи

sudo mkfs.ext4 -F /dev/sda1

Монтувати

sudo mkdir -p /mnt/audio /mnt/video 
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/media

Установка hypervisor PROXMOX

echo "deb [arch=amd64] http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-no-subscription" > /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
apt update
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DD4BA3917E23BF59