Робота з git.

Основи роботи з Linux. -> Консоль. Работа с git.

Консоль. Робота з git.

Основні команди git.

Створення репозиторію локально.

git init

Клонування існуючого репозиторію.

git clone <шлях до віддаленого репозиторію>

Додавання всіх змінених файлів до індексу відстеження.

git add --all

одного файлу

git add filename

Коміт змін локально.

git commit -m 'коментар'

Завантаження змін на віддалений сервер.

git push

Завантаження актуальної версії репозиторію з віддаленого сховища.

git pull

Створення гілки.

git branch name

Перехід на гілку.

git checkout name
Основи роботи з Linux. -> Створення репозиторію GIT на сервері.

Створення репозиторію GIT на сервері.

Для створення репозиторію необхідно залогінитись на сервері з ssh.

Встановити git.

apt install git

Потім створимо нового користувача.

adduser git

Зайдемо під цим користувачем.

su git

Перейдемо до його домашньої директорії.

cd

Створимо папку.

mkdir repo.git

Зайдемо всередину папки.

cd repo.git

Запустимо створення репозиторію з прапором –bare, що означатиме, що наш репозиторій не міститиме вихідників, а тільки файли для контролю версій. git init –bare

Тепер локально можна створити репозиторію.

git init

Додати віддалений репозиторій до нього.

git remote add origin ssh://git@domainname/home/git/repo.git

І залити файли.

git add --all
git commit -m 'init'
git push --set-upstream origin master

Відповісти на запитання про додавання відбитка сервера.

The authenticity of host 'dima.webmonstr.com (188.120.241.104)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:fQQiO1wiRMkF9jsH7Qk3Qhi1Z1hA1MnYbp6bm+ZHPRs.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

Клонувати репозиторій можна командою.

git clone ssh://git@domainname/home/git/repo.git

Завдання.

Створити в системі Linux користувача та bare git репозиторій у каталозі.

Варіант 1.

Користувач git

Папка /home/git_repo

Варіант 2

Користувач webmaster

Папка /mywork

Варіант 2.

Користувач putin

Папка /russia

Створити команду update.sh яка

  1. Знаходиться в домашній директорії користувача.

  2. Клонує репозиторій у домашній каталог, якщо його там немає.

  3. Запускає команду

    git pull

Зсередини папки із репозиторієм.