Менеджер терміналу TMUX. Аргументи командного рядка.

Основи роботи з Linux. -> Менеджер терміналу tmux.

Менеджер терміналу TMUX

Створення сесії.

tmux new -s name

ctl+b d - выход из сессии

Перегляд списку сесій.

tmux -ls

Прикріпитися до останньої сесії

Прикріпитися до сесії на ім’я

tmux at -t mysession

Створити вкладку

ctrl+b c

Перейти на вкладку

ctrl+b номер

Закрити вкладку

exit
ctrl+b &

Поділ вкладки по вертикалі та горизонталі.

ctrl+b "
ctrl+b %

Переміщення між вікнами.

ctrl+b стрілка

Розгорнути та згорнути вікно

ctrl+b z

Зміна форми вікна.

ctrl+b ctrl+стрелка

Прокручування

ctrl+b [

Довідка

ctrl+b?

Багато команд добуваються з файлу ~/.tmux.conf,

Основи роботи з Linux. -> Консоль. Змінні оточення, аргументи командного рядка.

Консоль. Змінні оточення, аргументи командного рядка.

Припустимо, ми хочемо створити bash скрипт для підрахунку кількості слів у файлі.

Існує складна команда, яка це робить.

wc filename

Пишемо простий скрипт count.sh.

echo 'Counting...'

Робимо його виконуваним.

chmod +x count.sh

При виконанні з параметром

./count.sh log.txt

потрібно його забрати зсередини скрипта.

FILE=$1
echo "Counting...$FILE"
wc $FILE

Передача кількості змінних параметрів.

for FILE in "$@"
do
wc $FILE
done

Запуск.

./count.sh log.txt log2.txt log3.txt

Робота з іменованими аргументами.

./count.sh -a myvar -b


while getopts "a:b" option
do
case "${option}" in
u) echo "user - $option |$OPTARG|";;
d) echo "dir - $option |$OPTIND|";;
esac
done

Тут треба згадати про спеціальні змінні, використовувані getopts:

$OPTIND — зберігає «внутрішній індекс», яким getopts визначає черговість виконання опцій;

$OPTARG - містить аргумент, що передається опції;

$OPTERR містить код помилки, зазвичай 1.

При використанні $OPTARG необхідно ставити двокрапку після ключа після getopts.