Завдання 1.

Варіант 1.

Написати команду, яка виконує файл start.py з поточної директорії таким чином, щоб вона запускалася щоразу при зміні директорії.

Варіант 2.

Написати команду, яка виконує файл start.py з поточної директорії таким чином, щоб вона запускалася щоразу під час запуску терміналу.

Завдання 2.

Варіант 1

Створити програму на BASH (команду), що виводить на екран вміст всіх файлів поточного каталогу.

Варіант 2

Створити команду, яка видаляє всі файли з розшиванням *.pyc з поточного каталогу та підкаталогів.

Завдання 3.

Варіант 1

Створити команду, яка додає каталог bin у поточному каталозі змінну $PATH.

Варіант 2

Створити команду, яка додає рядок ===> на запрошення терміналу.