Установка zsh та OH-MY-ZSH.

Перш ніж поставити такий інструмент як OH-MY-ZSH, спочатку нам необхідно встановити zsh як командний інтепретатор за замовчуванням.

sudo apt install zsh

Подивитися який йшов можна використовувати командою

echo $SHELL

Переглянути де знаходиться бінарник команди

which zsh

Встановимо zsh як йшов дефолтом.

chsh -s $(which zsh)

Після перезапуску терміналу бачимо таку картину.

start page

Натискаємо 1 і переходимо до головного меню.

Тепер можна побігтися по пунктах і натиснути 0 або що знадобиться для того, щоб запам’ятати рекомендовані опції.

Далі натискаємо 0.

Він викине нас у шов і скаже що повторити установку конфігурації можна командами

The function will not be run in future, but you can run
it yourself as follows:
  autoload -Uz zsh-newuser-install
  zsh-newuser-install -f

start page

start page

Встановлюємо OH-MY-ZSH

sh -c "$(wget https://raw.github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh -O -)"

Встановимо тему powerlevel10k

Посилання на репозиторій

Спочатку встановимо шрифти meslo.

https://github.com/romkatv/powerlevel10k#meslo-nerd-font-patched-for-powerlevel10k

Завантажуємо 4 шрифти, відкриваємо та натискаємо встановити.

start page

Прописуємо шрифт у vscode.

start page

Клонуємо репозиторій у потрібний каталог

git clone --depth=1 https://github.com/romkatv/powerlevel10k.git ~/powerlevel10k

Вставляємо рядок у налаштування zsh

echo 'source ~/powerlevel10k/powerlevel10k.zsh-theme' >>~/.zshrc

Після перезапуску бачимо налаштування теми.

start page

Проходимо по всіх пунктах налаштувань.

Встановлення автопідказок

git clone https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions.git $ZSH_CUSTOM/plugins/zsh-autosuggestions

Встановлення підсвічування коду

git clone https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git $ZSH_CUSTOM/plugins/zsh-syntax-highlighting

Прописуємо плагіни у .zshrc

plugins=(git zsh-autosuggestions zsh-syntax-highlighting)

Повний скрипт команд

wget https://github.com/romkatv/powerlevel10k-media/raw/master/MesloLGS%20NF%20Regular.ttf -P ~/.fonts
wget https://github.com/romkatv/powerlevel10k-media/raw/master/MesloLGS%20NF%20Bold.ttf -P ~/.fonts
wget https://github.com/romkatv/powerlevel10k-media/raw/master/MesloLGS%20NF%20Italic.ttf -P ~/.fonts
wget https://github.com/romkatv/powerlevel10k-media/raw/master/MesloLGS%20NF%20Bold%20Italic.ttf -P ~/.fonts
git clone --depth=1 https://github.com/romkatv/powerlevel10k.git ~/powerlevel10k
git clone https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions.git $ZSH_CUSTOM/plugins/zsh-autosuggestions
git clone https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git $ZSH_CUSTOM/plugins/zsh-syntax-highlighting
sudo apt install zsh
sudo chsh -s $(which zsh)
sh -c "$(wget https://raw.github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh -O -)"
echo 'source ~/powerlevel10k/powerlevel10k.zsh-theme' >>~/.zshrc
echo 'zsh' >>~/.bashrc

Консультант - Василь Короткий.