Робота з MySQL в Tornado.

Основи Python и Django. -> Робота з MySQL з використанням фреймворку Tornado. CRUD операції.

Tornado Mysql.

Створити з’єднання з MySQL сервером за допомогою бібліотеки pymysql.

connection = pymysql.connect(
  host='localhost',
  user='root',
  password='1q2w3e',
  db='test',
  charset='utf8mb4',
  cursorclass=DictCursor
)

Для того, щоб закривати з’єднання при зупинці сервера, нам потрібно додати пару методів до класу програми.

class MyApplication(tornado.web.Application):
  is_closing = False

  def signal_handler(self, signum, frame):
    print('exiting...')
    self.is_closing = True

  def try_exit(self):
    if self.is_closing:
      # clean up here
      tornado.ioloop.IOLoop.instance().stop()
      print('closing MySQL connection')
      connection.close()

Метод signal_handler буде задіяний при передачі сигналу зупинки сервера від операційної системи.

У цьому методі ми просто скидаємо прапорець is_closing.

Тепер прив’яжемо сигнал до методу і періодично перевірятимемо прапор is_closing поставивши метод try_exit в періодичний колбек в 0.1 сек.

if __name__ == "__main__":
  app = make_app() 
  ....
  signal.signal(signal.SIGINT, app.signal_handler)
  tornado.ioloop.PeriodicCallback(app.try_exit, 100).start()
  tornado.ioloop.IOLoop.current().start()

Вибір даних.

class ContactHendler(tornado.web.RequestHandler):
  def get(self):
    with connection.cursor() as cursor:
      query = """
      SELECT
        name
      FROM
        users
      """
      cursor.execute(query)
    tpl = loader.load("contact.html").generate(data=cursor) 
    self.write(tpl)

Шаблон.

 {% for d in data %}
  <tr>
   <th scope="row">1</th>
   <td>{{ d['name'] }}</td>
   <td></td>
   <td></td>
  </tr>
 {% end %}

Вставлення даних.

def post(self):
  email = self.get_argument("email")
  name = self.get_argument("name")
  phone = self.get_argument("phone")
  with connection.cursor() as cursor:
    sql = "INSERT INTO users (email, name, phone) VALUES ('%s', '%s', '%s')" % \
      (email, name, phone)
    cursor.execute(sql)
    connection.commit()
  self.redirect('/')

Шаблон форми.

<form method="POST" action="/" >
  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputPassword1">Name</label>
    <input type="text" class="form-control" name="name">
  </div>

  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputPassword1">Phone</label>
    <input type="text" class="form-control" name="phone">
  </div>

  <div class="form-group">
   <label for="exampleInputEmail1">Email</label>
   <input type="text" class="form-control" name="email">
  </div>

  <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
 </form>

Удаление данных.

Класс - обработчик.

class DeleteContactHendler(tornado.web.RequestHandler):
  def get(self,id):
    with connection.cursor() as cursor:
      sql = "delete from users where id=%s" % id
      cursor.execute(sql)
      connection.commit()
    self.redirect('/')

Роутінг.

def make_app():
  return MyApplication([
    ...
    (r"/delete/([^/]*)", DeleteContactHendler),
    ...
  ], autoreload=True)

Шаблон.

 {% for d in data %}
<tr>
 <th scope="row">{{ d['id'] }}</th>
 <td>{{ d['name'] }}</td>
 <td>{{ d['email'] }}</td>
 <td>{{ d['phone'] }}</td>
 <td><a href="/delete/{{ d['id'] }}">Delete</a></td>
</tr>
{% end %}

Редагування даних.

Клас-обробник.

class EditContactHendler(tornado.web.RequestHandler):
  def get(self,id):
    with connection.cursor() as cursor:
      sql = "select * from users where id=%s" % id
      cursor.execute(sql)
      tpl = loader.load("edit.html").generate(contact=cursor.fetchone()) 
      self.write(tpl) 
  def post(self,id):
    email = self.get_argument("email")
    name = self.get_argument("name")
    phone = self.get_argument("phone")
    with connection.cursor() as cursor:
      sql = "update users set email='%s', name='%s', phone='%s' where id=%s" % \
        (email, name, phone, id)
      cursor.execute(sql)
      self.redirect('/')

Роутінг.

def make_app():
  return MyApplication([
    ...
    (r"/edit/([^/]*)", EditContactHendler),
    ...
  ], autoreload=True)

Шаблон edit.html

{% extends "layout.html" %}

{% block content %}
<h1>Edit {{ contact['name'] }}</h1><form method="POST" action="/edit/{{contact['id']}}" >
  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputPassword1">Name</label>
    <input type="text" class="form-control" name="name" value="{{ contact['name'] }}">
  </div>

  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputPassword1">Phone</label>
    <input type="text" class="form-control" name="phone" value="{{ contact['phone'] }}">
  </div>

  <div class="form-group">
   <label for="exampleInputEmail1">Email</label>
   <input type="text" class="form-control" name="email" value="{{ contact['email'] }}">
  </div>

  <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
 </form>

{% end %}