Умови, цикли, словники.

Основи Python и Django. -> Умови, цикли.

Інтерактивний режим.

Запуск из консоли.

python
python3

Змінні, привласнення, арифметичні операції.

Работа со строками и числами.

mystr = 'Fine!'
a = 2
b = 5
print a*b # умножение 
c = a*b
d = b/a # целое деление
print a==b

справочная информация по арифметическим ф-циям

Списки.

Самый простой перечисляемый тип содержащий элементы разных типов с доступом к ним по порядковому номеру, начиная с 0.

lst = [1,2,3,4,'Hello']
print lst[0]

Система утиліта sys.

Обеспечивает доступ к некоторым переменным и функциям, взаимодействующим с интерпретатором python.

import sys # импорт
print(sys.args) # использование

Функція range()

Funktsiya range()

Возвращает список-последовательность чисел в заданном диапазоне и с зананным шагом.

range(5)
range(1,10)

Цикл for.

Проход по последовательности.

for v in range(1,10)
  print v

Умова if.

for v in range(1,int(sys.argv[1])):
  if v%2==0:
    print (str(v)+'-четное')
  else:
    print (str(v)+'нечетное')

Налаштування nano для використання 4 пробілів.

echo "set tabsize 4" > ~/.nanorc
echo "set tabstospaces" >> ~/.nanorc

при цьому рядок виводиться у зовнішній файл командами > та >> які повністю замінюють вміст файлу або оновлюють рядок у кінець відповідно..

Основи Python и Django. -> Робота зі словниками.

Визначення словника

mydict = {"one": 1 "two": 2}
print(mydict)

Отримання елемента за ключом.

mydict['one']

Додавання пар ключ-значення.

mydict['three'] = 3

Видалення.

del mydict['one']

Вкладений список у словнику.

lst = range(5)
mydict['lst'] = lst

Цикл за парами словника.

for v in mydict:
  print v

for k,v in mydict.iteritems():
  print k
  print v

Зміна словників.

 mydict = otherdict
 mydict['add'] = 2
 otherdict['add'] # выдаст 2

При присвоєнні створюється посилання одне і те місце у пам’яті. Щоб клонувати словник у нову змінну, необхідно використовувати функцію copy() new = mydict.copy()