Групові дії у адмінці.

Створюємо функцію дії.

def create_letter(modeladmin, request, queryset):
  pass

create_letter.short_description = 'Create a news letter'

@admin.register(Lesson)
class LessonAdmin(admin.ModelAdmin):
  ...
  actions = [create_letter, ]

start page

Прохід об’єктами.

 def create_letter(modeladmin, request, queryset):
   for lesson in queryset:
     print(lesson)

Виведення повідомлення про результат.

from django.contrib import messages

def create_letter(modeladmin, request, queryset):
  for lesson in queryset:
    print(lesson)
  messages.add_message(request, messages.INFO, 'A letter has been created!')

Приклад створення запису і присвоєння об’єктів у зв’язку з багатьма.

from django.contrib import messages
from .models import NewsLetter
def create_letter(modeladmin, request, queryset):
  try:
    l = NewsLetter.objects.get(title='News')
  except:
    l = NewsLetter()
  l.title = 'News'
  l.save()
  for lesson in queryset:
    l.lesson.add(lesson)
  messages.add_message(request, messages.INFO, 'A letter has been created!')

Посилання у списку.

Створюємо метод-обробник у класі адмінки.

class NewsLetterAdmin(admin.ModelAdmin):
  ...

  def send_news_letter(self, request, letter_id):
    lesson = NewsLetter.objects.get(pk=letter_id)

    messages.success(request, 'Листи розіслав')
    return redirect(reverse('admin:course_newsletter_changelist'))

Добавляем дополнительнй роутинг к классу админки.

class NewsLetterAdmin(admin.ModelAdmin):
  ...
  def get_urls(self):
    from django.urls import path
    urls = super(NewsLetterAdmin, self).get_urls()
    myurl = [
      path('send/letter/<int:letter_id>', self.admin_site.admin_view(self.send_news_letter), name="send_news_letter")
    ]
    return myurl+urls

Робимо функцію, що виводить посилання і додаємо її в list_display.

from django.urls import reverse
from django.utils.safestring import mark_safe
....
class NewsLetterAdmin(admin.ModelAdmin):
  list_display = ['title','send_letter_link']

  def send_letter_link(self, obj):
    url = reverse('admin:send_news_letter',args=[obj.id])
    return mark_safe('<a href="%s">%s</a>' % (url, 'Send the letter'))