Фреймворк starlette.

Встановлення

pip install starlette uvicorn

Створюємо простий додаток start.py

from starlette.applications import Starlette
from starlette.responses import JSONResponse
from starlette.routing import Route


async def homepage(request):
  return JSONResponse({'hello': 'world'})


app = Starlette(debug=True, routes=[
  Route('/', homepage),
])

Route(url, func) - привязка url до функції.

Т.к. ми використовуємо протокол ASGI, то функцію визначаємо як async (асинхнонну).

Запускаємо через обробник ASGI протоколу uvicorn

uvicorn start:app

ККонтейнеризація

Створюємо докер контейнер.

Створюємо точку входу контейнера entrypoint.sh.

#!/bin/sh
uvicorn start:app
exec "$@"

Створюємо збирач контейнерів docker-compose.yaml

version: "3"
services:
  starlette:
    build:
      context: .
      dockerfile: docker/Dockerfile.python
    ports:
      - 8180:8180
    depends_on:
      - db
    volumes:
      - ./app:/app
    container_name: starlette-server
    networks:
      - starlette-network

  db:
    image: postgres:13.1-alpine
    container_name: starlette-db
    environment:
      POSTGRES_USER: miya_db
      POSTGRES_PASSWORD: 1q2w3e
      POSTGRES_DB: db
    ports:
      - 5432:5432
    volumes:
      - ./storage/postgresql:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - starlette-network

networks:
  starlette-network:
    driver: bridge

Тут у нас 2 контейнери під базу даних та під сервер starlette на одній бруківці.

Дані зберігаємо у локальній папці storage.

Тому для зручності перезапуску створимо bash скрипт ./bin/rb

#!/bin/sh
sudo rm -r storage
docker-compose down
docker-compose up --build

Покладемо sql дамп у папку initdb/dump.sql

Далі приберемо #POSTGRES_DB: db і прокинемо папку initdb усередину контейнера.

  ...
  environment:
    ...
    #POSTGRES_DB: db
  ...
  volumes:
    ...
    - ./initdb:/docker-entrypoint-initdb.d
  ...

Створимо скрипт для видалення, перезбирання та запуску контейнерів у bin/rb

#!/bin/sh
sudo rm -r storage
docker-compose down
docker-compose up --build

Повний варіант doker-compose.yaml

version: "3"
services:
  starlette:
    build:
      context: .
      dockerfile: docker/Dockerfile.python
    ports:
      - 8180:8180
    depends_on:
      - db
    volumes:
      - ./app:/app
    container_name: starlette-server
    networks:
      - starlette-network

  db:
    image: postgres:13.1-alpine
    container_name: starlette-db
    environment:
      POSTGRES_USER: miya_db
      POSTGRES_PASSWORD: 1q2w3e
      #POSTGRES_DB: db
    ports:
      - 5432:5432
    volumes:
      - ./storage/postgresql:/var/lib/postgresql/data
      - ./initdb:/docker-entrypoint-initdb.d
    networks:
      - starlette-network

networks:
  starlette-network:
    driver: bridge