Основи Python и Django. / Django. Групові дії у адмінці. / Посилання у заголовку розділу.

Посилання у заголовку розділу.

Завдання.

Необхідно переопледілити шаблон і додати кнопку.

start page

документация

Дивимося, які є шаблони в базовому класі.

# Custom templates (designed to be over-ridden in subclasses)
add_form_template = None
change_form_template = None
change_list_template = None
delete_confirmation_template = None
delete_selected_confirmation_template = None
object_history_template = None
popup_response_template = None

Змінюємо.

...
class NewsLetterAdmin(admin.ModelAdmin):
  ...
  change_list_template = 'admin/newsletter_list.html'

Заберемо шаблон із оточення venv/lib/python3.6/site-packages/grappelli/templates/admin/change_list.html.

Додамо до нього кнопку.

...

{% block object-tools %}
  <ul class="grp-object-tools">
    <li><a href="{% url 'admin:create_news_letter' %}" class="grp-add-link grp-state-focus">Создать письмо</a></li>

...

Створюємо роут під урл та функцію-обробник.ку.

def create_news_letter(self, request):
  messages.success(request, 'Письмо создал')
  return redirect(reverse('admin:course_newsletter_changelist'))

def get_urls(self):
  from django.urls import path
  urls = super(NewsLetterAdmin, self).get_urls()
  myurl = [

    path('create/letter', self.admin_site.admin_view(self.create_news_letter), name="create_news_letter")
  ]
  return myurl+urls