Домашнє завдання.

  1. Перенести всі файли з однієї директорії до іншої.

  2. Прочитати текстовий вміст з усіх файлів каталогу та об’єднати його в одному файлі через роздільник крапка з комою.

  3. Є текстовий файл виду.

    file1.txt, file2.txt. file3.dat, file4.log

Необхідно прочитати його вміст і створити стільки ж порожніх файлів, які перераховані через кому.

Дано рядок виду.

‘one-two-three-four’

Необхідно переформатувати її на такі види.

‘one;two;three;four’

‘One;Two;Three;Four’

‘1-one;2-two;3-three;4-four’