Карткова гра для телеграм.

Суть гри описує гра БлекДжек.

Коли користувач послідовно набирає випадкові карти з колоди і набирає бали трохи більше 21.

Після проходження курсу студент навчиться наступного.

Встановлювати та використовувати бібліотеки Python.

Створювати телеграм бота та надсилати повідомлення в мессенджер.

Генерувати та працювати з випадковими числами.

Реагувати на події в telegram.

Обробляти зображення за допомогою Pillow.

Працювати з файловою системою та форматом json.

Реалізація.

Для возів робота є кілька бібліотек.

python-telegram-bot - має дещо складний синтаксис тому будемо використовувати pytelegramapi

Встановимо бібліотеку.

pip install pyTelegramBotAPI

Реєструємо бота.

Заходимо в клієнті на BotFather та набираємо ім’я та логін бота.

Створення бота.

import telebot
bot = telebot.TeleBot(key)

@bot.message_handler(commands=['start'])
def start_message(message):
  bot.send_message(message.chat.id, 'Привет, ты написал мне /start')

bot.polling()

ВВибираємо випадкові карти та рахуєм очки.

from os import listdir
from os.path import isfile, join
import random

def get_score(cards):
  score = 0
  for card in cards:
    num = int(card.split('-')[0])
    score += num
  return score

def get_random_cards():
  path = 'images'
  out = []
  onlyfiles = [f for f in listdir(path) if isfile(join(path, f))]
  for i in range(1,3):
    rand = random.randint(0,len(onlyfiles)-1)
    out.append(onlyfiles[rand])
    onlyfiles.pop(rand)
  return out

Надсилаємо картинки і скільки набрали.

cards = get_random_cards()
score = get_score(cards)
bot.send_message(message.chat.id, 'Вы набрали: %s!' % score)
for card in cards:
  bot.send_photo(chat_id=room_id, photo=open('images/%s' % card, 'rb'))

Робимо функцію для склеювання картинок в одну.

Встановлюємо інструмент

pip install Pillow

Визначаємо функцію

from PIL import Image
def combine_images(cards,name):
  images = []
  for image in cards:
    images.append(Image.open('images/%s' % image))
  new_im = Image.new('RGB', (210, 107))
  x_offset = 0
  for im in images:
    new_im.paste(im, (x_offset,0))
    x_offset += 70
new_im.save(name)

Використовуємо.

combine_images(cards,'player.png')
bot.send_photo(chat_id=room_id, photo=open('player.png', 'rb'))

Надсилаємо 2 кнопки.

@bot.message_handler(commands=['start'])
def start_message(message):
  user_cards = get_random_cards()
  markup = InlineKeyboardMarkup()
  markup.add(InlineKeyboardButton('Взять новую карту',callback_data='new'))
  markup.add(InlineKeyboardButton('Прекратить',callback_data='done'))
  bot.send_message(message.chat.id,'Вы набрали %s' % get_score(user_cards), reply_markup=markup)
  combine_images(user_cards,'tmp.jpg')
  bot.send_photo(chat_id=message.chat.id, photo=open('tmp.jpg','rb'))

Створюємо додатковий модуль bd.py для роботи з базою даних.

import json

def save_bd(data):
  with open('bd.json','w') as f:
    rowdata = json.dumps(data)
    f.write(rowdata)


def read_bd():
  with open('bd.json','r') as f:
    rowdata = f.read()
    data = json.loads(rowdata)
    return data

def add_cards(cards):
  data = read_bd()
  data['cards'] = cards
  save_bd(data)

Робимо обробники.

@bot.callback_query_handler(lambda payload: payload.data=='done')
def button_done(query):
  comp_cards = get_random_cards()
  comp_score = get_score(comp_cards)
  bot.send_message(query.message.chat.id,'Комп'ютер набрав %s' % comp_score)
  db = read_bd()
  user_score = get_score(db['cards'])
  print('%s<%s' % (user_score,comp_score) )
  if(user_score<comp_score):
    bot.send_message(query.message.chat.id,'Ви програли!')
  elif(user_score>comp_score):
    bot.send_message(query.message.chat.id,'Ви програли!')
  else:
    bot.send_message(query.message.chat.id,'Нічия!')


@bot.message_handler(commands=['start'])
def start_message(message):
  user_cards = get_random_cards()
  add_cards(user_cards)
  markup = InlineKeyboardMarkup()
  markup.add(InlineKeyboardButton('Взяти нову карту',callback_data='new'))
  markup.add(InlineKeyboardButton('Припинити',callback_data='done'))
  bot.send_message(message.chat.id,'Ви набрали %s' % get_score(user_cards), reply_markup=markup)
  combine_images(user_cards,'tmp.jpg')
  bot.send_photo(chat_id=message.chat.id, photo=open('tmp.jpg','rb'))